Telefon:
+386 1 470 63 70
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Njegovo področje zanimanja zajema antropološke vidike prostorske razporeditve socialnih skupin in njihov odnos do okolja. V svoji doktorski raziskavi je obravnaval lastnike majhnih zasebnih gozdnih posesti in njihov način gospodarjenja.

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
študijska izmenjava Erasmus na instituciji University College Dublin, Irska, 2012
študent Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofski fakulteta Univerze v Ljubljani
strokovno izpopolnjevanje na instituciji Oregon State University, College of Forestry, ZDA, 11/2014 - 12/2014

Raziskovalna področja
(1) gospodarjenje z gozdovi, kulturne pokrajine, geografija podeželja
(2) kulturne industrije, urbana geografija, geopolitika

Ostale dejavnosti
- član izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva in referent za ekskurzije (2014-)
- turistični vodnik z licenco GZS (2013-)
- media officer na instituciji Baltimore Office of Promotion and Arts (EU projekt TRANSIT)
- nacionalni predstavnik raziskovalnega projekta na Cipru v okviru Intenzivnega programa Erasmus (2010) in v okviru Strokovne komisije za znanost pri UNYANET (2015).

Izbrane predstavitve in predavanja
Gozd in njegov raznovrsten pomen. Predavanje in delavnica pri vajah iz predmeta Endogeni razvoj podeželja, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 14. 5. 2014
Analiza spremembe rabe tal gozda v historičnih katastrskih občinah (soavtor Matej Gabrovec), 8. ESEH konferenca, Versailles, 3. 7. 2015
Lastniki majhnih gozdnih posesti v Sloveniji: kdo so neaktivni lastniki?, Mednarodna znanstvena konferenca, Karlova univerza v Pragi, 21. 5. 2015

Izbrane publikacije

Kumer, P., Štrumbelj, E., 2017: Clustering-based typology and analysis of private small-scale forest owners in Slovenia. Forest Policy and Economics, 80, pp. 116-124.
Pezdevšek Malovrh, Š., Kumer, P., Glavonjić, P., Nonić, D., Nedeljković, J., Kisin, B., Avdibegović, M., 2017: Different Organizational Models of Private Forest Owners as a Possibility to Increase Wood Mobilization in Slovenia and Serbia. Croatian Journal of Forest Engineering, 38, 1, pp. 127-140.
Kumer, P., Milost, J., 2015: Irska. Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. 2015 
Kumer, P., Krevs, M, 2015: Razumevanje posledic prostorske segregacije v Belfastu na Severnem Irskem. Geografski vestnik, 87, 2, pp. 59-73.
Zorn, M., Kumer, P., Ferk, M., 2015: Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras? Kronika 63, pp. 561-574.
Kumer, P., 2014: Management objectives and motivations of small-scale forest owners in Slovenia. V: PECSRL 2014. Unraveling the logics of landscape. Gothenburg University, str. 63.
Kumer, P., 2013: Socialno-geografske posledice prostorske segregacije v Belfastu. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta.
Kumer, P., Černič, B., 2011: Na pragu novih demografskih sprememb. Geografski obzornik, 58-3, str. 4-12.
Kumer, P., Milost, J., 2010: Ciper – večni talec tujih interesov. Geografski obzornik, 57, 3-4, str. 24-31.
Alič, N., Kumer, P., Mrak, T., Obu, J., Plantan, M., 2012: Možna raba reke Krke. V: Občina Žužemberk: s tokovi Krke do morja spoznanj in idej, Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, str. 135-143.
Kumer, P., 2009: Razsoljevanje morske vode. Geomix, 16-1, str. 38-39.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201630. september 2018)

Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

MEDFEST (INTERREG • 1. november 201631. oktober 2019)

AgriGo4Cities (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Priznanje Zborovanja slovenskih geografov za najboljše geografsko delo, 2013 • Potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov v generaciji v štud. l. 2007/08 in 2008/09 • Štipendija dr. Bojana Erhartiča ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo v ZDA