Telefon:
+386 1 470 64 91
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz biologije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008

Raziskovalna področja
projektni menedžment, fitocenologija, ekologija vegetacije, krajinska ekologija, modeliranje vegetacije, mikrocenologija

Ostale dejavnosti
- članica European Vegetation Survey, ki deluje v okviru združenja International Association for Vegetation Science
- članica Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology
- članica organizacijskega odbora 23rd European Vegetation Survey
- članica organizacijskega odbora 35th Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology
- asistentka na Oddelku za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pri predmetih Sistematska botanika, Sistematika in filogenija višjih rastlin in Biološki terenski praktikum

Izbrane publikacije

Juvan, N., Košir, P., Marinšek, A., Paušič, A., Čarni, A.: Differentiation of the Piceetalia and Athyrio-Piceetalia forests in Slovenia. Tuexenia 33.
Čarni A., Čelik T., Čušin B., Dakskobler I., Juvan N., Košir P., Marinšek A., Paušič A., Seliškar A., Šilc U., Vreš B. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije - Reka, Marindol, Volčeke, Kras-Lokev, Mirna: končno poročilo. Ljubljana: Biološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2011. 98 str.
Čarni A., Juvan N., Košir P., Marinšek A., Paušič A., Šilc U. Plant communities in gradients. Plant Biosyst. (Firenze, Testo stamp.), 2011, vol. 145, suppl. 1, str. 54-64.
Juvan N., Čarni A., Jogan N. Chasmophytic vegetation of silicate rocks on the southern outcrops of the Alps in Slovenia. Wulfenia, 2011, vol. 18, str. 133-156.
Matevski V., Čarni A., Avramoski O., Juvan N., Kostadinovski M., Košir P., Marinšek A., Paušič A., Šilc U.. Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Galičica: Nacionalen park, 2011. 200 str.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Ostali projekti >>