Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses
Kratica:
SVETLA PRIHODNOST
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. marec 2017–1. marec 2020
Link SICRIS:
SVETLA PRIHODNOST
Šifra:
H6-8284 (B)
Opis

V okviru projekta Svetla prihodnost bomo s preučevanjem posameznih primerov iz petih držav (Slovenije, Finske, Nizozemske, Romunije in Združenega kraljestva) skušali prepoznati prednosti, ki lahko postanejo gonilo novega razvoja za mala industrijska mesta. Natančneje, poskušali bomo zaznati družbene in institucionalne inovacije, ki pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja v njih in so posebej prikrojene potrebam malih industrijskih mest. Konkretno to pomeni, da bomo raziskovali skupaj z lokalno skupnostjo (t. i. participativno raziskovanje) in določili ali na novo razvili produkte, storitve in lokalne dejavnosti.

V projektu bomo skušali dokazati, da obstajajo razvojne alternative in da industrijska mesta niso nujno problematična in obsojena na propadanje. Konkretno bomo izbrali eno od slovenskih industrijskih mest in aktivirali ter motivirali tamkajšnjo lokalno skupnost, da bo, oborožena z znanjem in sposobnostmi, ki izhajajo iz industrijske dediščine, prepoznala nove gospodarske, družbene in druge dejavnosti (kulturna industrija, turizem, izobraževanje …), ki bodo izboljšale kakovost življenja v njej.

Projekt omogoča, da slovenski raziskovalci med prvimi v Evropi naslovimo vprašanja načrtovanja malih industrijskih mest. V preteklosti se je večina raziskav ukvarjala z velikimi, globalnimi metropolami in povsem zanemarjala manjša in monostrukturna mesta. Ker je slovenski urbani sistem v primerjavi z ostalimi evropskimi državami izrazito drugačen – imamo le dve »mesti« v evropskem merilu in prevlado manjših krajev z zaposlitvijo v industriji – je to vprašanje pomembno tudi za Slovenijo.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Horizon 2020 ERA-NET Cofund scheme, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

postindustrijske strategije • pametne urbane strategije • socialne inovacije • neoindustrijski razvoj • industrijska mesta