Dr. Nika Razpotnik Visković


00386 1 4706 540

nika.razpotnik@zrc-sazu.si
Izobrazba
univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
doktorica znanosti; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012

Raziskovalna področja
gastronomski turizem, trajnostni turizem in certificiranje, geografija podeželja, prostorski razvoj kmetijstva

Ostale dejavnosti

 • članica strokovnega odbora zborovanja Slovenski regionalni dnevi in zbornika Regionalni razvoj
 • koordinatorka modula Humana geografija na Podiplomski šoli ZRC SAZU
 • članica Nadzornega sveta Slovenskega regionalno razvojnega sklada
 • koordinatorka mednarodnega projekta LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja
   

Izbrane predstavitve in predavanja

 • Creation of Kras Carso Food Tour. Predavanja za študente magistrskega študija European Master in Tourism Management Univerze v Gironi, spletni dogodek, 16. november 2020
 • How to create sustainable tourist destinations based on culinary heritage? Predstavitev in okrogla miza na konferenci V International Congress Culinary Heritage, Tourism and Sustainability, Barcelona, Španija, 20. junij 2019
 • Culinary tourism experience as driver of Mediterranean landscape change. Predstavitev na konferenci Transformation of traditional cultural landscapes, Koper, Slovenija, 24. september 2019
 • Innovation in Cultural Heritage Research - Culinary Heritage Perspective. Vabljeno predavanje na konferenci Experience economy: a personalised and sustainable approach towards cultural heritage, Bruslej, Belgija, 20. september 2018
 • L’expérience culinaire durable comme grille d’analyse des démarches de valorisation touristique des ressources alimentaires. Quelle contribution au développement des territoires ruraux méditerranéens? Predstavitev na konferenci Infinite Rural Systems in a Finite Planet: Bridging Gaps towards Sustainability, Santiago de Compostela, Španija, 16. julij 2018
   
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika, Zveza geografov Slovenije, 2013
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja ( interreg • 01. november 2019 - 30. junij 2022)
100 % lokalno ( aplikativni_raziskovalni • 01. avgust 2019 - 31. januar 2021)
MEDFEST ( interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
DIAMONT ( interreg • 01. marec 2005 - 29. februar 2008)
CAPACities ( aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
Javni potniški promet – tarifne cone ( aplikativni • 01. november 2007 - 06. marec 2008)
CATCH_MR ( aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
OTREMED ( aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)
CHERPLAN ( aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
SY_CULTour ( aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
WIKIAlps ( aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
RURBANCE ( aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih ( podoktorski_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2016)
SMART-MR ( interreg • 01. april 2016 - 31. marec 2021)
Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 31. marec 2018)