Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Uporaba geografskega informacijskega sistema pri reliefni členitvi Slovenije
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–1. januar 2010
Opis

Namen projekta je preučiti poglavitne značilnosti reliefa s poudarkom na reliefnih oblikah. Na podlagi analize prevladujočih reliefnih oblik, ki bo temeljila na uporabi geografskega informacijskega sistema, nameravamo izdelati sodobno členitev reliefa. Dosedanje členitve reliefa so temeljile na subjektivnem in povečini zgolj kvalitativnem pristopu. Zaradi novega pristopa se nadejamo kakovostnega preskoka v primerjavi z dosedanjimi členitvami reliefa.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

geografija • geomorfologija • relief • členitev reliefa • geografski informacijski sistem • Slovenija