Telefon:
01 200 27 20
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
trajnostna mobilnost, varstvo okolja, urbana geografija, kakovost bivanja, geografija volitev, interpretacija okolja

Ostale dejavnosti
- Predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski delovni skupini za spremljanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022
- Ljubljansko geografsko društvo (član Izvršnega odbora, referent za kratke ekskurzije)
- Slovenska kolesarska mreža (strokovni sodelavec)

Izbrane publikacije

- Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana = Merjenje kakovosti življenja v mestu: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica, 56-1.
- Tiran, J. 2015: Urbano proti ruralnemu: (nov) razcep v slovenskem političnem prostoru? Teorija in praksa, 52/1–2.
- Tiran, J., Mladenovič, L., Koblar, S. 2014. Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljani po metodi PTAL. Geodetski vestnik 59-4.
- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014. Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 24.
- Tiran, J. 2013: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva. Geografski vestnik 85-1.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 20112015)

2Bparks (aplikativni projekt • 20102013)

CATCH_MR (aplikativni projekt • 20102012)

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009