Telefon:
+386 1 200 27 23
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009

Raziskovalna področja
Prostorsko planiranje, regionalno planiranje, geografija turizma, ekonomska geografija, geografija podeželja

 

Izbrane publikacije

Goluža, M. 2013: Vloga počitniških bivališč na podeželju : primerjava med občinama Cerklje na Gorenjskem in Komen. Geografski vestnik 85-1.
Goluža, M. 2013: Izzivi slovenske kmetijske politike za pameten, vključujoč in trajnosten razvoj podeželja. Nove razvojne perspektive. Regionalni razvoj 4.
Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji. Georitem 20.
Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Kopčić, K., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Connecting metropolis and the region. Moving people : towards sustainable mobility in European metropolitan regions.cat

Izbrani projekti

CATCH_MR (aplikativni projekt • 20102012)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 20112013)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 20112014)

RURBANCE (aplikativni projekt • 20132015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 20132014)

Prometna raba tal v Sloveniji (podoktorski raziskovalni projekt • 20112014)