Zemljepisni muzej

Vodja
Primož Gašperič

Usmeritev
Zemljepisni muzej pridobiva, hrani in ureja geografsko in kartografsko arhivsko gradivo.
 
Odprto
obiski po dogovoru

Telefon
01 4706 347

Začasna razstava

Pretekle razstave

 • Specialkarte des Herzogthums Krain
  Razstavljena je bila Posebna karta Vojvodine Kranjske, ki jo sestavlja šestnajst listov. Njen avtor je muzealec, naravoslovec in kartograf Henrik Karel Freyer. Narejena je bila med letoma1844 in 1846, v merilu 1 : 113.500.
 • 100-ta obletnica rojstva akademika prof. dr. Svetozarja Ilešiča
  (Povezava na Geografski obzornik, kjer je na str. 30 objavljen članek.)
  V besedi in sliki je bilo predstavljeno življenje in delo priznanega slovenskega geografa dr. Svetozarja Ilešiča. Razstava je nastala ob okrogli obletnici njegovega rojstva.
 • Rapalska meja
  Razstavljenih je bilo osem zemljevidov merila 1 : 5000, ki prikazuje mejno črto v Julijskih Alpah med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo.
 • Geografija nekoliko drugače
  Prikazana so bila posebna učila in pripomočki pri pouku geografije za slepe in slabovidne učence.


Prostori Zemljepisnega muzeja

Gradivo

V muzeju se hranijo vsa pomembnejša dela, ki jih je izdal inštitut ter številne zbirke. Zbirka zemljevidov obsega zemljevide različnih vsebin in meril od 16. stoletja do danes. Poleg splošnih in različnih tematskih kart vsebuje tudi topografske karte in šolske stenske karte. Večina gradiva se nanaša na slovensko ozemlje in sosednje dežele. Zbirka atlasov obsega preko dvesto enot, od 17. stoletja do danes. Slikovna zbirka obsega razglednice in fotografije slovenskih krajev in pokrajin ter manjše število bakrotiskov ter litografij. Med najvrednejša dela sodijo prva in druga izdaja Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske, Münstrova izdaja Ptolomejeve Geografije ter barvni Florijančičev zemljevid Kranjske. Ostale zbirke so še zbirka starejših globusov, zbirka statističnih podatkov za slovensko ozemlje, zbirka gradiva o razvoju geografske stroke v Sloveniji in zbirka o Triglavskem ledeniku.

Dvorana Zemljepisnega muzeja

V okvir muzeja sodi tudi dvorana Zemljepisnega muzeja, ki je na Gosposki ulici 16. Zaradi možnosti sedenja v dveh nivojih, lahko sprejme do petdeset oseb. Namenjena je občasnim domačim in gostujočim razstavam, delu s šolskimi skupinami in izvajanju raznovrstnih dejavnosti, kot so predavanja, okrogle mize ter predstavitev književnih novosti. V njej se nahajajo vsi tehnični pripomočki (računalnik, lcd projektor, dvd predvajalnik, video, grafoskop, ozvočenje …), ki jih posameznik ali skupina potrebuje za dobro in kvalitetno izvedbo programa. 

Njena namembnost ter lega v središču mesta omogočata širšo uporabnost, zato jo je možno tudi najeti. Informacije o dvorani in najemu lahko dobite na telefonu: 4706 358 oziroma e-naslovu: zm@zrc-sazu.si.


Dvorana Zemljepisnega muzeja.